EWA Old stone storehouse in historical site on 4WD - Eco Wanaka Adventures

EWA Old stone storehouse in historical site on 4WD

Historical Wanaka Nature Tour